Có 1 kết quả:

Dù wǎ lì āi

1/1

Dù wǎ lì āi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Duvalier (name)