Có 1 kết quả:

Dù Qiū niáng gē

1/1

Dù Qiū niáng gē

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

song of lady Du Qiu, poem by Du Mu 杜牧