Có 1 kết quả:

dù juān huā kē

1/1

Từ điển Trung-Anh

Ericaceae (botany), genus containing rhododendron and azalea