Có 1 kết quả:

dù juān niǎo

1/1

dù juān niǎo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

cuckoo (Cercococcyx spp.)