Có 1 kết quả:

dù juān kē

1/1

dù juān kē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Cuculidae, bird family including cuckoo 杜鵑鳥|杜鹃鸟