Có 1 kết quả:

dù juān huā

1/1

dù juān huā

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Indian Azalea (Rhododendron simsii Planch)