Có 1 kết quả:

dù juān niǎo ㄉㄨˋ ㄐㄩㄢ ㄋㄧㄠˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

cuckoo (Cercococcyx spp.)