Có 1 kết quả:

Qǐ xiàn

1/1

Qǐ xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Qi county in Kaifeng 開封|开封[Kai1 feng1], Henan