Có 1 kết quả:

Qǐ tiān zhī lǜ

1/1

Từ điển Trung-Anh

man of Qǐ fears the sky falling (idiom); groundless fears