Có 1 kết quả:

gàng zi

1/1

gàng zi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) thick bar
(2) solid carrying pole