Có 1 kết quả:

tiáo jī

1/1

tiáo jī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

long narrow table