Có 1 kết quả:

tiáo xíng

1/1

tiáo xíng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) a bar
(2) a strip