Có 1 kết quả:

tiáo xíng rán liào

1/1

Từ điển Trung-Anh

fuel rods