Có 1 kết quả:

tiáo wén

1/1

tiáo wén

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) clause
(2) explanatory section in a document