Có 1 kết quả:

tiáo chàng

1/1

tiáo chàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) orderly and logical (of writing)
(2) luxuriant
(3) flourishing
(4) prosperous