Có 1 kết quả:

lái zhāo

1/1

lái zhāo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(literary) tomorrow (morning)