Có 1 kết quả:

lái hóng

1/1

lái hóng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

incoming letter (literary)