Có 1 kết quả:

Yáng pǔ qū

1/1

Yáng pǔ qū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Yangpu district, central Shanghai