Có 1 kết quả:

Jié fū

1/1

Jié fū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Jeff or Geoff (name)