Có 1 kết quả:

Dōng jiāo mín xiàng

1/1

Từ điển Trung-Anh

a street to the south of the Forbidden City that was the Legation quarter during the Boxer uprising