Có 1 kết quả:

Dōng tái shì

1/1

Dōng tái shì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Dongtai county level city in Yancheng 鹽城|盐城[Yan2 cheng2], Jiangsu