Có 1 kết quả:

Dōng fāng sān Bó shì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) the Magi
(2) the Three Wise Kings from the East in the biblical nativity story