Có 1 kết quả:

dōng fāng dà wěi yīng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) oriental reed warbler (Acrocephalus orientalis)