Có 1 kết quả:

dōng fāng héng ㄉㄨㄥ ㄈㄤ ㄏㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) oriental plover (Charadrius veredus)