Có 1 kết quả:

Dōng fāng Lí zú Zì zhì xiàn ㄉㄨㄥ ㄈㄤ ㄌㄧˊ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Dongfang Lizu autonomous county, Hainan