Có 1 kết quả:

Dōng gǎng

1/1

Dōng gǎng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Tungkang town in Pingtung County 屏東縣|屏东县[Ping2 dong1 Xian4], Taiwan