Có 1 kết quả:

Dōng yíng shì

1/1

Từ điển Trung-Anh

Dongying prefecture level city in Shandong