Có 1 kết quả:

dōng xī fāng

1/1

dōng xī fāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) east and west
(2) east to west