Có 1 kết quả:

yǎo rú huáng hè ㄧㄠˇ ㄖㄨˊ ㄏㄨㄤˊ ㄏㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to be gone forever (idiom)
(2) to disappear without a trace