Có 1 kết quả:

yǎo miǎo

1/1

yǎo miǎo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 杳渺[yao3 miao3]