Có 1 kết quả:

Sōng běi qū

1/1

Sōng běi qū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Songbei district of Harbin 哈爾濱|哈尔滨[Ha1 er3 bin1] in Heilongjiang