Có 1 kết quả:

sōng san wù liào ㄙㄨㄥ ㄨˋ ㄌㄧㄠˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

diffuse medium (liquid or gas)