Có 1 kết quả:

sōng shù

1/1

sōng shù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) pine
(2) pine tree
(3) CL:棵[ke1]