Có 1 kết quả:

sōng qì

1/1

sōng qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to relax one's efforts