Có 1 kết quả:

Sōng xī xiàn

1/1

Sōng xī xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Songxi county in Nanping 南平[Nan2 ping2] Fujian