Có 1 kết quả:

sōng ráng

1/1

sōng ráng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

pine nut