Có 1 kết quả:

sōng jùn

1/1

sōng jùn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

matsutake (Tricholoma matsutake), edible mushroom considered a great delicacy in Japan