Có 1 kết quả:

sōng bǐng

1/1

sōng bǐng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) muffin
(2) pancake