Có 1 kết quả:

sōng xiāng

1/1

sōng xiāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) rosin
(2) pine rosin