Có 1 kết quả:

bǎn zhǔ

1/1

bǎn zhǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 版主[ban3 zhu3]