Có 1 kết quả:

bǎn shū

1/1

bǎn shū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to write on the blackboard
(2) writing on the blackboard