Có 1 kết quả:

bǎn bào

1/1

bǎn bào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

see 黑板報|黑板报[hei1 ban3 bao4]