Có 1 kết quả:

bǎn kuài gòu zào

1/1

Từ điển Trung-Anh

plate tectonics