Có 1 kết quả:

bǎn bì

1/1

bǎn bì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

wooden partition