Có 1 kết quả:

bǎn yán

1/1

bǎn yán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

slate