Có 1 kết quả:

bǎn cā

1/1

bǎn cā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

blackboard eraser