Có 1 kết quả:

bǎn cār

1/1

bǎn cār

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

blackboard eraser