Có 1 kết quả:

bǎn fǔ

1/1

bǎn fǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

broad axe