Có 1 kết quả:

bǎn zhuāng

1/1

bǎn zhuāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

sheet pile