Có 1 kết quả:

bǎn tiáo

1/1

bǎn tiáo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

lath